Det grønne råd i Ærø Kommune er et forum for dialog og samarbejde mellem borgere, interessegrupper og kommunens politikere og administration, herunder administrationen i Svendborg Kommune, om spørgsmål vedrørende natur, miljø, planlægning i det åbne land.

Rådet opbygges og anvendes som rådgivende organ, og inddrages i kommunens arbejde inden for natur, miljø og fysisk planlægning.

Det grønne råd danner rammen for en positiv dialog og sikrer organisationerne medejerskab til kommunens natur- og miljøpolitik. 

 

 

 

 

 

 

Medlemmer af det grønne råd

Forretningsorden