Nr. på venteliste

Optagelsesdato

Initialer

1

12-07-2016

LHN

2

01-08-2016

BKE

3

06-01-2017

SK

4

13-01-2017

SH

5

19-02-2017

JO

6

19-04-2017

AAF

7

30-04-2017

ATC

8

01-05-2017

BMS

9

16-05-2017

MHBW

10

18-07-2017

KAA

11

27-09-2017

BST

12

05-12-2017

CHC

13

04-05-2018

KOB

14

18-06-2018

KST

15

12-07-2018

NRI

16

07-08-2018

AKJ

17

21-01-2019

JG

18

14-03-2019

MB

19

21-03-2019

BGW

Du skal være opmærksom på, at ventelisten er offentligt tilgængelig. Dvs. er du optaget på ventelisten, vil dine initialer fremgå på ventelisten her på kommunens hjemmeside.

Når der er en ledig kolonihave, vil den blive tilbudt personer, der er optaget på ventelisten og i prioriteret rækkefølge i forhold til datoen, de blev optaget på ventelisten.

Er du optaget på ventelisten og takker ”nej tak” til et tilbud, men fortsat ønsker at blive stående på ventelisten, vil tidspunktet du takker nej tak, blive din nye ”optagelsesdato” på ventelisten.

Hvis du gerne vil skrives op på ventelisten, så skriv en mail til ada@aeroekommune.dk eller kontakt Teknisk afdeling.