Ærø Kommune har 14 kolonihaver beliggende i Pilebækken i Ærøskøbing. Kommunen lejer kolonihaverne ud til borgere.

Fakta om kolonihaverne:

  • Kolonihavernes størrelse varierer fra 330-395 m2.
  • Lejen er fastsat til kr. 2,04 i 2017 pr. m2 og opkræves en gang årligt.
  • Vandforbrug afregnes bagud og fordeles efter havernes størrelse.


Der gøres opmærksom på at fremleje af kolonihaverne ikke er tilladt.

Venteliste

Der er venteliste til kolonihaverne. Du skal være opmærksom på, at ventelisten er offentligt tilgængelig. Dvs. er du optaget på ventelisten, vil dine initialer fremgå af ventelisten på kommunens hjemmeside.

Når der er en ledig kolonihave, vil den blive tilbudt personer, der er optaget på ventelisten og i prioriteret rækkefølge i forhold til datoen, de blev optaget på ventelisten.

Hvis du er optaget på ventelisten og takker ”nej tak” til et tilbud om at leje en kolonihave, kan du fortsat stå på ventelisten, hvis du ønsker. Tidspunktet du takker nej, vil så blive din nye ”optagelsesdato” på ventelisten.

Hvis du gerne vil skrives op på ventelisten, så skriv en mail til Anne Dorthe Albertsen eller kontakt Teknisk afdeling.