Ærø Kommune har 14 kolonihaver beliggende i Pilebækken i Ærøskøbing.

Fakta om kolonihaverne:

  • Kolonihavernes størrelse varierer fra 330-395 m2.
  • Lejen er fastsat til kr. 2,04 i 2017 pr. m2 og opkræves en gang årligt.
  • Vandforbrug afregnes bagud og fordeles efter havernes størrelse.

 

Der gøres opmærksom på, at fremleje af kolonihaverne ikke er tilladt.

Der er venteliste til kolonihaverne.

Du skal være opmærksom på, at ventelisten er offentligt tilgængelig. Dvs. er du optaget på ventelisten, vil dine initialer fremgå på ventelisten på kommunens hjemmeside.

Når der er en ledig kolonihave, vil den blive tilbudt personer, der er optaget på ventelisten og i prioriteret rækkefølge i forhold til datoen, de blev optaget på ventelisten.

Er du optaget på ventelisten og takker ”nej tak” til et tilbud, men fortsat ønsker at blive stående på ventelisten, vil tidspunktet du takker nej tak, blive din nye ”optagelsesdato” på ventelisten.

Hvis du gerne vil skrives op på ventelisten, så skriv en mail til ada@aeroekommune.dk eller kontakt Teknisk afdeling.

 

Venteliste til kolonihaver