Huslejenævnet træffer afgørelse, hvis der er tvister (dvs. uenigheder) mellem lejere og udlejere i private boliger.

Ærø Kommune har indgået aftale med Svendborg Kommune om at indgå i "Det Fælleskommunale Huslejenævn for Svendborg, Langeland og Ærø Kommuner". 
Derfor er det Svendborg Kommune, du skal rette henvendelse til, hvis du ønsker en sag behandlet for Huslejenævnet.

Læs nærmere på Svendborg Kommunes hjemmeside