Beboerklagenævnet træffer afgørelse, hvis der er tvister (dvs. uenigheder) mellem lejere og udlejere i almene boliger.

Ærø Kommune har indgået aftale med Svendborg Kommune om at indgå i "Det fælleskommunale beboerklagenævn for Svendborg, Langeland og Ærø Kommuner". 

På den baggrund er det Svendborg Kommune, du skal rette henvendelse til, hvis du ønsker en sag behandlet for Beboerklagenævnet.

Læs nærmere på Svendborg Kommunes hjemmeside