Beboerklagenævnet træffer afgørelse, hvis der er tvister (dvs. uenigheder) mellem lejere og udlejere i almene boliger.

Ærø Kommune har indgået aftale med Svendborg Kommune om at indgå i "Det fælleskommunale beboerklagenævn for Svendborg, Langeland og Ærø Kommuner". 

På den baggrund er det Svendborg Kommune, du skal rette henvendelse til, hvis du ønsker en sag behandlet for Beboerklagenævnet.