Indkomne byggesager, der er fuldt belyst, vil blive behandlet inden for 4 uger.

Ved indsendte ansøgninger, der er vedlagt målfast og fyldestgørende tegningsmateriale med tilhørende beskrivelse, er det et mål at behandle sagerne inden for 4 uger.

Dette forudsætter, at det ansøgte ikke kræver dispensation, helhedsvurdering eller tilladelser fra andre myndigheder.

Sager omhandlende erhvervs- og landbrugsbyggeri, samt nyt boligbyggeri kan efter anmodning behandles før andre byggesager.

Kommunen har kun en byggesagsbehandler. Således kan der i forbindelse med ferie og andet, forekomme forlængelse af sagsbehandlingstiden. 

Har du spørgsmål til sagsbehandlingstiden i øvrigt, er du velkommen til at kontakte Teknisk Afdeling på 6352 5000