Efter forespørgsler vedrørende form og indhold for ansøgninger til Lokalplan 9-9B-udvalget, Lokalplan 8-2A-udvalget samt Bygningsforbedringsudvalget, har  

Teknisk Afdeling udfærdiget ansøgningsskemaer.

Skemaerne kan overskrives digitalt med de relevante oplysninger, der kan indsættes fotos og bilag i selve ansøgningen og de enkelte skemaer har vejledning til, hvad en ansøgning skal indeholde for at være fyldestgørende.

Man kan som ansøger vælge selv at udfærdige sin egen ansøgning – skemaerne er ment som en hjælp, men man behøves ikke anvende de konkrete skemaer.

Fyldestgørende ansøgninger skal være fremsendt til sekretæren for udvalgene senest 8 dage inden mødet.

Ansøgninger kan fremsendes til mail bmn@aeroekommune.dk