Nærhed og tryghed:

Barnet bliver hver dag set, hørt og forstået og mødt med positive forventninger Der skabes ro til fordybelse i børnehusene.

Sociale kompetencer:
Der arbejdes med inklusion dvs. med bestræbelsen på, at skabe lige muligheder for alle børn Der arbejdes hen imod, at børnene lærer at genkende og forstå andres følelser,

Udeliv:
Børnehusene sørger for, at børnenes motorik og sanser udfordres og at de kan være ude i al slags vejr, både på legepladsen og ved skov og strand.

Kreativitet:
Der er i børnehusene et bredt udvalg af materialer - også genbrugsmaterialer.
Der arbejdes med sang, musik og bevægelse.
Der skabes plads til, at børnene kan fordybe sig og deltage i projekter.
Den frie leg prioriteres.

Nærmiljøet:
Nærmiljøet tænkes ind både hvad angår kultur og traditioner.
Der planlægges projekter, der involverer lokale erhverv.

Plads til forskellighed:
I børnehusene anerkendes det, at drenge og piger er forskellige.