Lukkedage i Ærø kommunes kommunale daginstitutioner 

Ærø kommune arbejder på at have så få lukkedage som muligt.

Kultur- og socialudvalget vedtog d. 17.05.2011 kriterier for lavt fremmøde i de kommunale daginstitutioner:

1. Fremmødet skal være mindre en 20% af de indskrevne børn, for at der er tale om lavt fremmøde. 

2. Familier med et pasningsbehov på de dage, hvor barnets dagtilbud holder lukket, skal have et tilbud om plads i et andet dagtilbud.

3. Samtidigt med at dagtilbuddet fastsætter lukkedage, skal der indgås aftale om alternativ plads for forældre med pasningsbehov på dage, hvor der er lukket i deres barns dagtilbud, og forældrene skal orienteres om, hvor der tilbydes alternativ plads senest samtidig med, at de orienteres om lukkedagene. Det enkelte dagtilbud er forpligtet til at indgå aftale med andre dagtilbud om alternativ plads, således, at forsyningspligten opretholdes

Der kan ikke placeres lukkedage på dage, hvor der ikke efter kommunens kriterier er tale om lavt fremmøde.

Forældre skal varsles med minimum 1 måned. Orientering om lukkedage offentliggøres på kommunens hjemmeside, samt ved opslag i det enkelte dagtilbud.

I retningslinjerne fra Socialministeriet fremgår det, at Grundlovsdag d. 5. juni og juleaftensdag d. 24. december ikke betragtes som lukkedage og at kommunerne derfor ikke skal tilbyde alternativ pasning disse dage.

Lukkedage: 

Grundlovsdag lukker alle børnehaver - og fritidshjem kl. 12.00.

Et enkelt børnehus holder åbent mellem jul og nytår således, at de børn som har brug for pasning, samles i et hus. Der vil være en voksen, som barnet kender fra barnets egen institution.

Dagplejen holder så vidt muligt lukket mellem jul og nytår, samt fredag efter Kr. Himmelfart. Skulle der være børn med et pasningsbehov, vil de blive samlet hos så få dagplejere som muligt.