UU Sydfyn er vejledningscentret for alle unge indtil 25 år, som bor i Langeland, Ærø og Svendborg Kommuner.

UU-Center Sydfyn vejleder de unge om uddannelse og erhverv.

UU-vejlederen står i grundskolen for kollektivvejledning af alle unge og har en særlig vejledningsforpligtigelse overfor unge som ikke er lige klar til at gå i erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse efter endt grundskole. I samarbejde med grundskolen skal der laves individuelle for planer ikke uddannelsesparate unge.


Herudover tilbydes unge, som har forladt skolen, og unge som har afbrudt en ungdomsuddannelse, vejledning efter behov.

UU-Center Sydfyn samarbejder med Jobcentrene i, Svendborg, Langeland og Ærø Kommune om unge mellem 18-25 år.
 

UU-vejleder på Ærø:
Peder Binderup Larsen 
E-mail: peder.larsen@svendborg.dk

Telefon: 3017 4521

Tilknytning: Marstal Skole - Ærø Friskole - Nymarkskolen - Ungevejledning vedr. vejledningsopgaver i samarbejde med Job- og voksencenter Ærø.