SSP er et samarbejde mellem Skole, Socialforvaltning og Politi for at forebygge kriminalitet og misbrug blandt børn og unge i Ærø Kommune.
 
Formålet er at

  • oplyse om det kriminalpræventive arbejde
  • følge udviklingen blandt børn og unge med hensyn til kriminalitet, alkohol- og narkomisbrug samt anden misbrug
  • iværksætte foranstaltninger af kriminalpræventiv art

Målet er at

  • motivere og støtte børn og unge i at fravælge kriminalitet og misbrug
  • at udvikle det tværfaglige samarbejde om at forebygge kriminalitet og misbrug blandt børn og unge
  • at udvikle forældresamarbejdet ved at inddrage forældrene i det forebyggende arbejde, i det omfang det er muligt

Du kan altid kontakte SSP-Ærø, helt anonymt hvis du ønsker det, både hvis du er ung eller forælder til en ung.