PPR står for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.

PPR er et tilbud om gratis rådgivning til børn og unge og deres forældre.

Rådgivning og vejledning kan fremme udvikling og trivsel hos børn og unge.

PPR kan medvirke til at skabe rammer og vilkår, så flest muligt børn får optimale udviklingsmuligheder.

Ærø Kommune har indgået et forpligtende samarbejde med Svendborg Kommune, som varetager PPR-arbejdet.