Det er vigtigt, at man som borger sorterer sit affald korrekt, og det er en myte, at affaldet bliver blandet, efter du har sorteret det. Miljø- og Fødevareministeriet har udarbejdet små videoer, hvor du kan få overblik over, hvordan du skal gøre.