AFFALDSGEBYRER 2020

 

Private husholninger

Excl. moms Incl. moms
Renovationsgebyr, grundgebyr pr. boligenhed* Uden indsamling og behandling af dagrenovation. Betales også ved fritagelse for dagrenovationsindsamling 1.300,00 1.625,00
 

Private husholninger

Str i liter Excl. moms Incl. moms Samlet takst incl. moms.

Sækkestativ

110 

650,00

812,50

2.437,50

Affaldsbeholder

140 

660,00

825,00

2.450,00

Affaldsbeholder (kan ikke fås mere - udfases)

180 

810,00

1.012,50

2.637,50

Affaldsbeholder

190 

810,00

1.012,50

2.637,50

Affaldsbeholder

240 

1.200,00

1.500,00

3.125,00

Affaldsbeholder

770 

3.500,00

4.375,00

12.500,00
 

Private husholninger

Excl. moms Incl. moms

Afhentning af beholder på grunden (ikke 770 l.)

225,00

281,25

Ekstra afhentning, oprydningsgebyr

250,00

250,00

Ekstra sæk, 110 l.

20,00

25,00

En rulle med gule sække. (De 4 første ruller er gratis)

5,00

6,25

Indsamling af storskrald

32,00

40,00

Salg af affaldsbeholdere, grøn eller sort   140 l.

280,00

350,00

    Salg af affaldsbeholdere, grøn eller sort 180 l.

320,00

400,00


Andet materiel sælges til dagsprisen
* Grundgebyrets sammensætning pr. enhed
 

Privat husholdninger

Excl. moms

Incl moms

Administration, materiel, EDB

171,00

213,75

Storskraldsordning incl. haveaffaldsordning

55,00

68,75

Indsamling af genanvendeligt affald ved husstanden

247,00

308,75

Drift af flaskekuber

29,00

36,25

Indsamling af farligt affald

89,00

111,25

Drift af genbrugsstation

709,00

886,25

I alt

1.300,00

1.625,00

 

Erhverv
 

Renovationsgebyr, erhverv

Str. i liter

Excl. moms

Incl moms

Renovationsgebyr, erhverv

Pr. enhed 140 
 

1.800,00

1.600,00

Renovationsgebyr, erhverv

Pr.enhed 770 

6.400,00

8.000,00


Gebyret dækker behandlingsudgifter for affaldet og administrationsudgifter. Afhentning af affaldet er ikke medregnet og betales direkte til vognmanden.

Erhverv med beholder på 140-240 l. afregnes samme gebyr som private for dagrenovation og indgår i samme afhentningsordning.

 

Renovationsgebyr, institutioner

Str i liter

Excl. moms

Incl moms

Renovationsgebyr, institutioner

Pr. enhed 140 

1.580,00

1.975,00

Renovationsgebyr, institutioner

Pr. enhed 770 

7.900,00

9.875,00

Gebyret dækker behandlingsudgifter for affaldet og administrationsudgifter. Afhentning af affaldet er ikke medregnet og betales direkte til vognmanden.

Beløbet dækker også indsamling af genanvendeligt affald i gule sække, samt afhentning af pap/papir i minicontainer. 

 

Andre erhvervsgebyrer

 

Tilmeldeordning farligt affald pr. CVR-nr.

700,00

875,00

 

Indvejning på genbrugsstationen - pris/ton

1.100,00

1.375,00

 

Ærø Kommunes Affaldsanlæg - pris/ton

Pr. Ton

Excl. moms

Incl moms

Småt brændbart

1.088,00

1.360,00

Stort brændbart

1.198,00

1.497,50

Affald til deponi

1.342,00

1.677,50

Usorteret affald

2.600,00

3.250,00

Ren jord

50,00

62,50

Blandet ren jord og sten

75,00

93,75

Betonfundament

300,00

375,00

Uforurenede, sorterede stenmaterialer

58,00

72,50

Stenmaterialer med indhold af asfalt

175,00

218,75

Salg af knuste stenmaterialer

75,00

93,75

Haveaffald til kompost

0,00

0,00

Trærødder

300,00

375,00

Salg af kompost

60,00

75,00

Salg af harpet, ren muldjord

75,00

93,75

Jordrenseanlæg pris/ton eller enhed*

Pr. Ton

Excl. moms

Incl moms

Jord til kartering, jorden dokumenteres ren

75,00

93,75

Jord til kartering, jorden kan modtages til rens

222,00

277,50

Jord til kartering, jorden skal til specialdehandling

671,00

838,75

Administrationsgebyr pr. jordsag

255,00

318,75

Jordanalyse, standard pr. stk (0-30 ton jord)

510,00

637,50

Jordanalyse, standard jord til rens pr. stk (0-30 ton jord)

1.530,00

1.912,50

 

*Udgiften pr. jordsag opføres først, når analyseresultatet er kendt. På anlægget renses jord, som er lettere forurenet med olie. Kategori 

 jord, som er lettere forurenet med andre stoffer end olie, sendes til specialbehandling.

Der må ikke modtage jord med et kendt indhold af stoffer, der ikke kan renses på anlægget.