AFFALDSGEBYRER 2019

 

Private husholninger

Excl. moms Incl. moms
Renovationsgebyr, grundgebyr pr. boligenhed* excl. indsamling og behandling af dagrenovation betales også ved fritagelse for dagrenovationsindsamling 1.232,00 1.540,00
 

Private husholninger

Str i liter Excl. moms Incl. moms Samlet takst incl. moms.

Sækkestativ

110 

580,00

725,00

2265,00

Affaldsbeholder

140 

600,00

750,00

2290,00

Affaldsbeholder (kan ikke fås mere - udfases)

180 

744,00

930,00

2470,00

Affaldsbeholder

190 

744,00

930,00

2470,00

Affaldsbeholder

240 

1.060,00

1.325,00

2865,00

Affaldsbeholder

770 

3.200,00

4.000,00

11700,00
 

Private husholninger

Excl. moms Incl. moms

Afhentning af beholder på grunden (ikke 770 l.)

200,00

250,00

Ekstra afhentning, oprydningsgebyr

200,00

250,00

Ekstra sæk, 110 l.

20,00

25,00

En rulle med gule sække. (De 2 første ruller er gratis)

4,00

5,00

Indsamling af storskrald

32,00

40,00

Salg af affaldsbeholdere, grøn eller sort   140 l.

280,00

350,00

    Salg af affaldsbeholdere, grøn eller sort 190 l.

320,00

400,00


Andet materiel sælges til dagsprisen
* Grundgebyrets sammensætning pr. enhed
 

Privat husholdninger

Excl. moms

Incl moms

Administration, materiel, EDB

133,00

166,25

Storskraldsordning incl. haveaffaldsordning

53,00

66,25

Indsamling af genanvendeligt affald ved husstanden

226,00

282,50

Drift af flaskekuber

24,00

30,00

Indsamling af farligt affald

122,00

152,50

Drift af genbrugsstation

674,00

842,50

I alt

1.232,00

1.540,00

 

Erhverv
 

Renovationsgebyr, erhverv

Str. i liter

Excl. moms

Incl moms

Renovationsgebyr, erhverv

Pr. enhed 140 
 

975,00

1.218,75

Renovationsgebyr, erhverv

Pr.enhed 770 

4.875,00

6.093,


Gebyret dækker behandlingsudgifter for affaldet og administrationsudgifter. Afhentning af affaldet er ikke medregnet og betales direkte til vognmanden.

Erhverv med beholder på 140-240 l. afregnes samme gebyr som private for dagrenovation og indgår i samme afhentningsordning.

 

Renovationsgebyr, institutioner

Str i liter

Excl. moms

Incl moms

Renovationsgebyr, institutioner

Pr. enhed 140 

1.275,00

1.593,75

Renovationsgebyr, institutioner

Pr. enhed 770 

6.375,00

7.968,7

Gebyret dækker behandlingsudgifter for affaldet og administrationsudgifter. Afhentning af affaldet er ikke medregnet og betales direkte til vognmanden.

Beløbet dækker også indsamling af genanvendeligt affald i gule sække, samt farligt affald i rød kasse.

 

Andre erhvervsgebyrer


Administrationsgebyr pr. brancekode Opkræves ikke i 2019

Tilmeldeordning farligt affald pr. CVR-nr.

Pr. 200 kg.

900,00

1.125,00

 

Indvejning på genbrugsstationen - pris/ton

1.000,00

1.250,00

 

Ærø Kommunes Affaldsanlæg - pris/ton

Pr. Ton

Excl. moms

Incl moms

Småt brændbart

960,00

1.200,00

Stort brændbart

1.070,00

1.337,50

Affald til deponi

1.160,00

1.450,00

Usorteret affald

2.600,00

3.250,00

Ren jord

50,00

62,50

Blandet ren jord og sten

75,00

93,75

Betonfundament

250,00

312,50

Uforurenede, sorterede stenmaterialer

10,00

12,50

Stenmaterialer med indhold af asfalt

75,00

93,75

Salg af knuste stenmaterialer

75,00

93,75

Haveaffald til kompost

0,00

0,00

Trærødder

300,00

375,00

Salg af kompost

60,00

75,00

Salg af harpet, ren muldjord

75,00

93,75

Jordrenseanlæg pris/ton eller enhed*

Pr. Ton

Excl. moms

Incl moms

Jord til kartering, jorden dokumenteres ren

75,00

93,75

Jord til kartering, jorden kan modtages til rens

140,00

175,00

Jord til kartering, jorden skal til specialdehandling

980,00

1.225,00

Administrationsgebyr pr. jordsag

250,00

312,50

Jordanalyse, standard pr. stk (0-30 ton jord)

500,00

625,00

Jordanalyse, standard jord til rens pr. stk (0-30 ton jord)

1.500,00

1.875,00

* Udgiften pr. jordsag opgøres først, når analyseresultatet er kendt.
På anlægget renses jord, som er lettere forurenet med olie.
Kategori 2 jord, som er lettere forurenet med andre stoffer end olie, sendes til specialbehandling.