Genbrugsstationen åbnede igen tirsdag den 31. marts med nogle restriktioner.

I vil blive mødt med følgende regler for adgang:

 • Hvis der opstår kø ved indkørslen, så vil køen gå fra Tranderupgade via Husmarksvejen. Biler, som kommer fra Oldemark-siden vil blive bedt om at køre op og vende i Tranderup, så der kun er én kø.
   
 • Erhvervskunder på pladsen må køre uden om køen og benytte indgangen fra lossepladssiden, hvor adgangen går over vægten.
   
 • Der vil blive lukket 5 biler ind på pladsen ad gangen.
   
 • Der bliver etableret mulighed for at aflæsse haveaffald 2 steder. Den første er i container fra rampen som normalt. Den anden er på en særskilt aflæsningsplads nede i hjørnet af pladsen.
   
 • Albertsens bazar er lukket.
   
 • Lørdag den 4. april udvides åbningstiden til kl. 16.00.
   
 • Være opmærksomme på de instruktioner I får fra dem der dirigerer adgangen.
   
 • Hold afstand.
   
 • Undgå at opholde jer længere på pladsen end højst nødvendig.
   
 • Tag kun nødvendige medhjælpere med i bilen.
   
 • Du skal medbringe egen kost og skovl til aflæsning.


Vi har udendørs håndvask med sæbe til rådighed på hallen, men ikke håndsprit.

Overvej om behovet for at benytte pladsen nu er kæmpestort eller om du evt. kan vente til senere.

Åbningstiderne i påsken er:

 • Mandag den 6. april – onsdag den 8. april mellem 12.00 - 17.30
   
 • Langfredag den 10. april mellem 09.00 – 14.00
   
 • Påskelørdag den 11. april mellem 09.00 – 14.00


HUSK: 
Vi har fjernet alle koste og skovle, så I skal selv have kost og skovl med.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hvor finder du genbrugsstationen?

Genbrugsstationen ligger i Tranderup. Adressen er:
Husmarken 2A, 5970 Ærøskøbing.

Pladsen er indrettet som en rundkørsel, hvor indkørsel sker via en lav, bred rampe. Brugere af pladsen skal følge kørselsretningen rundt på pladsen for at aflæsning kommer til at ske lettest muligt.

Hvad kan du aflevere på genbrugsstationen?

Alle brugere kan aflevere:
 • Pap og papir
 • Hård plast og PVC
 • Småt brændbart under 1. meter
 • Stort brændbart over 1. meter
 • Restaffald til deponering
 • Grenaffald
 • Jord, max. 1 m3
 • Sorterede stenmaterialer, tegl, beton, mursten
 • Dæk
 • Asbestholdige byggematerialer
 • Bløde plastfolier
 • Flasker og glas
 • Tøj
 • Gips
 • Elektronikskrot
 • Jern og metal
 • Trykimprægneret træ
 • Rent, ubehandlet træ - "tag selv container"
 • Klunsecontainere, hvor man kan aflevere effekter, andre kan have gavn af

ER AFFALDET PAKKET I PLASTSÆKKE, MÅ DET KUN AFLEVERES, HVIS SÆKKEN ER AF KLAR PLAST!

Det er muligt at købe ekstra renovationssække på pladsen og få en rulle gule sække til genbrugsindsamlingen med hjem.
Der kan også købes indlægsposer til affaldsbeholdere på 140 liter og 190 liter.

OBS!!! Det er misbrug af de gule sække at anvende dem til andet end husstandsindsamling af pap og papir, plastemballager, metalemballager og glasemballager. Jo flere sække, der går til alt muligt andet - jo dyrere renovationsgebyr.

Kompost og flis

Der kan lejlighedsvis købes kompost og flis på genbrugspladsen.

Ubemandede genbrugsstationer for borgere uden bil

Borgere, der ikke har adgang til bil eller trailer, kan aflevere haveaffald på tre decentrale og ubemandede genbrugsstationer:

I Søby står containeren på Ellehøjvej 4.
I Ærøskøbing står containeren på Pilebækken 12.
I Marstal står containeren for enden af Rønnevej.

Rundt omkring på øen er der desuden opstillet en række flaskecontainere.