De ugentlige åbningstider er:
For private:

Mandag - torsdag 12.00 – 17.30
Fredag: 11.00 - 17.30
Lørdag: 9.00 – 14.00
Søndag: 10-14 (I perioden 11.6.17-27.8.17)

Helligdage: Lukket

Dog holder vi åbent langfredag: 9.00 -14.00

Pladsen er indrettet som en rundkørsel, hvor indkørsel sker via en lav, bred rampe. Brugere af pladsen skal følge kørselsretningen rundt på pladsen, for at aflæsning kommer til at ske lettest muligt.

Erhvervsvirksomheder har adgang til pladsen med køretøjer med en max. vægt på 3500 kg. Øvrige køretøjer henvises til Ærø Kommunes Losseplads.


Hvad kan du aflevere på genbrugsstationen ?

 • Alle brugere kan aflevere:
 • Pap og papir
 • Hård plast og PVC
 • Småt brændbart under 1. meter
 • Stort brændbart over 1. meter
 • Restaffald til deponering
 • Grenaffald
 • Jord, max. 1 m3
 • Sorterede stenmaterialer, tegl, beton, mursten
 • Dæk
 • Asbestholdige byggematerialer
 • Bløde plastfolier
 • Flasker og glas
 • Tøj
 • Gips
 • Elektronikskrot
 • Jern og metal
 • Trykimprægneret træ
 • Rent, ubehandlet træ - "tag selv container"
 • Klunsecontainere, hvor man kan aflevere effekter andre kan have gavn af.

Farligt affald:

Erhvervsbrugere, må max. aflevere 200 kg farligt affald pr. år.
Der udstedes kvittering for afleveringen.
Afleveres mere end 200 kg afregnes direkte med MOTAS.

Der kan lejlighedsvis købes kompost og flis på pladsen.

Øvrige fraktioner henvises til Ærø Kommunes losseplads samt kommunens øvrige anvisningsordninger.


ER AFFALDET PAKKET I PLASTSÆKKE, MÅ DET KUN AFLEVERES, HVIS SÆKKEN ER AF KLAR PLAST.

Det er muligt at købe ekstra renovationssække på pladsen og få en rulle gule sække til genbrugsindsamlingen med hjem.
Der kan også købes indlægsposer til affaldsbeholdere på 140 l og 190 l.

OBS!!! Det gælder fortsat, at det er misbrug af de gule sække, at anvende dem til andet end husstandsindsamling af pap og papir, plastemballager, metalemballager og glasemballager. Jo flere sække der går til alt muligt andet - jo dyrere renovationsgebyr.

Borgere uden bil:

Ud over genbrugsstationen kan borgere, der ikke har adgang til bil eller trailer, aflevere haveaffald på 3 decentrale og ubemandede genbrugsstationer.

I Søby står containeren på Ellehøjvej 4.
I Ærøskøbing står containeren på Pilebækken 12.
I Marstal står containeren for enden af Rønnevej.

Rundt omkring på øen er desuden en række flaskecontainere opstillet.