Visitationen skal sikre, at du får ydelser i overensstemmelse med det politisk fastlagte
serviceniveau og lov om social service.

Visitationen visiterer til følgende ydelser:

  • Dagcenterophold
  • Plejeboliger og ældreboliger
  • Madservice
  • Midlertidigt ophold
  • Vedligeholdende træning
  • Nødkald
  • Personlig pleje
  • Praktisk hjælp