Fortæl os, hvis noget går galt, så vi kan lære heraf. Har du været udsat for en utilsigtet hændelse, har det stor betydning, at du rapporterer hændelsen.

Hvad er en utilsigtet hændelse?

En utilsigtet hændelse (UTH) er en begivenhed, der forekommer i forbindelse med sundhedsfaglig virksomhed, og som medførte skade, eller risiko for skade af en borger/beboer/patient. Samtidig er det hændelser eller fejl, som vi kan drage læring af og derved forbedre patientsikkerheden.

Det kan eksempelvis være

  • Fald
  • Fejldosering af medicin
  • Mangler eller fejl i kommunikation ved sektorovergange

Hvem kan og skal rapportere UTH?

Alt sundhedspersonale har pligt til at rapportere UTH.

Borgere og pårørende er særlig gode til at opdage problemer med sikkerheden, fordi de er med i hele forløbet.
Det er derfor af stor betydning, at du som borger eller pårørende rapporterer, hvad du har oplevet.

Klik her for at læse mere om UTH og rapportering heraf.
 

Rapporteringssystemet er et ikke sanktionerende system; dvs. at den enkelte medarbejder ikke kan få sanktioner fra hverken arbejdsgiver, Sundhedsstyrelsen eller det retslige system.

Formålet er at forbedre patientsikkerheden fremadrettet.