Briller - Tandbehandling - Fodbehandling

Når du har helbredstillæg, kan du få tilskud til briller, tandbehandling og fodbehandling. Har du helbredstillæg, har prisaftalen betydning for dig.

Dette bevirker:

  • At du vil få tilskud ud fra de fastsatte priser i prisaftalen.
  • Du kan stadig benytte den leverandør, du tidligere har benyttet. Dog vil tilskuddet maximalt blive givet ud fra de fastsatte priser i prisaftalen.
  • Hvis ydelsen er billigere end  de fastsatte priser i aftalen, vil kommunen give tilskuddet ud fra den faktiske pris.


Prisaftale er indgået med følgende:

Briller:

· Thiele Ærø, Kongensgade 31A, 5960 Marstal. Tlf.: 65 36 20 20. Se tilskudssatserne.

Tandbehandling:

· Tandlæge Norbert Froning, Sluttergyden 4, 5970 Ærøskøbing. Tlf.: 62 52 10 15. Se tilskudssatserne.

Fodbehandling:

· Klinik For Fodterapi v/ Anne Lundegård Rosted, Sygehusvejen 18, 5970 Ærøskøbing. Tlf.: 30 25 80 52. Se tilskudssatserne.

· Klinik For Fodterapi v/ Bettina Jacobsen, Vestergade 32, 5960 Marstal. Tlf.: 62 53 33 66. Se tilskudssatserne.