Der findes 98 seniorråd i Danmark – et i hver kommune. Seniorrådets opgaver er at rådgive kommunalpolitikere i alle forhold, der vedrører ældrebefolkningen.

Seniorrådene er lovfæstede, og dets medlemmer vælges ved direkte valg blandt og af kommunens borgere, der på valgdagen er fyldt 60 år.

 

Formand:
Lilly Christensen
Jagtvej 10
5960 Marstal
Tlf.: 21 48 63 68
Mail: lilly@pc.dk

Næstformand:
Georg Augustenborg
Øverste Skovbymark 3
5985 Søby Ærø
Tlf.: 62 58 20 88

Sekretær:
Pt. Lilly Christensen
Jagtvej 10
5960 Marstal
Tlf.: 6253 1671

Kasserer:
Vivi Degner
Markgade 5
5960 Marstal
Mail: v-degner@mail.tele.dk

Øvrige medlemmer:
Bent L. Rasmussen
Nissens Have 13
5960 Marstal
Tlf.: 62 53 20 23

Connie Rasmussen
Vesterbro 10
5970 Ærøskøbing
Tlf.: 20 42 93 53

Lonny Henriksen
Tordenskjoldsgade 18
5960 Marstal
Tlf.: 62 53 22 70

Jens Peter Søren Nielsen
Møllevejen 72
5960 Marstal
Tlf.: 62 53 17 87

 

 • Er valgt af og blandt kommunens borgere, der er fyldt 60 år
 • Er et valgt råd og ikke en pensionist-organisation
 • Er partipolitisk neutralt og uafhængigt af alle organisationer
 • Behandler ikke sager for enkelt personer
 • Har tavshedspligt om kommunens interne sager
 • Er talerør for ALLE kommunens ældre
 • Er vagthund i forhold til kommunens politikere
 • Giver kommunens beslutningstagere råd om f.eks. byggeri af plejeboliger, kvalitetsstandarder for hjemmehjælp og genoptræning, biblioteksvæsen, trafikplanlægning og kommunale budgetter.
 • Er bindeled mellem kommunalbestyrelsen og ældre borgere i kommunen.
 • Er med til at planlægge kommunens ældrepolitik. Seniorrådet skal høres om forslag inden der træffes endelige beslutninger om for eksempel kommunens budget, trafik, hjemmehjælp og plejehjemsbyggeri.
 • Behandler generelle spørgsmål, og må ikke behandle sager om enkeltpersoner, eller fungere som ”advokat” for ældre.
 • Kan på eget initiativ tage generelle sager op, der udspringer af en personlig henvendelse.

Seniorrådet er også dit råd

 • Medvirker aktivt i udformning af kommunens ældrepolitik
 • Rådgiver og styrker politikernes beslutningsgrundlag
 • Deltager i høringer og dialogmøder
 • Kommer med ideer til politikere og forvaltning
 • Formidler viden til politikere og forvaltning om ældres vilkår i kommunen

Seniorrådet – et godt råd for dig i din kommune

Alle borgere i kommunen, der er fyldt 60 år på valgdagen, har ret til at stemme ved valg til Seniorrådet. Valget holdes mindst hvert fjerde år.

Kandidater, der ønsker at blive valgt, stiller op som enkeltpersoner, uafhængigt af politiske partier eller organisationer.

Har du et spørgsmål om forholdene for ældre i din kommune, eller vil du høre, hvordan man stiller op til Seniorrådet, så er du er velkommen til at kontakte dit Seniorråd.