Alle kommuner har et folkevalgt seniorråd eller ældreråd. I Ærø Kommune består Seniorrådet af otte demokratisk valgte borgere over 60. Medlemmerne vælges for en fire-årig periode, men forskudt, så der er valg til seniorrådet hvert andet år.

Seniorrådet rådgiver kommunalbestyrelse og forvaltning i ældrepolitiske spørgsmål.

Seniorrådet er partipolitisk neutralt og uafhængigt af organisationer. Rådet behandler ikke sager for enkeltpersoner.

Seniorrådet er talerør for alle kommunens borgere over 60 år. 

 

Formand:
Lilly Christensen
Jagtvej 10
5960 Marstal
Tlf.: 21 48 63 68
Mail: lilly@pc.dk

Næstformand:
Georg Augustenborg
Øverste Skovbymark 3
5985 Søby Ærø
Tlf.: 62 58 20 88

Sekretær:
Pt. Lilly Christensen
Jagtvej 10
5960 Marstal
Tlf.: 6253 1671

Kasserer:
Vivi Degner
Markgade 5
5960 Marstal
Mail: v-degner@mail.tele.dk

Øvrige medlemmer:
Bent L. Rasmussen
Nissens Have 13
5960 Marstal
Tlf.: 62 53 20 23

Connie Rasmussen
Vesterbro 10
5970 Ærøskøbing
Tlf.: 20 42 93 53

Lonny Henriksen
Tordenskjoldsgade 18
5960 Marstal
Tlf.: 62 53 22 70

Jens Peter Søren Nielsen
Møllevejen 72
5960 Marstal
Tlf.: 62 53 17 87

 

  • Bindeled mellem kommunen og borgere i kommunen og rådgiver kommunen om fx byggeri af plejeboliger, kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, genoptræning og hjælpemidler, trafikplanlægning på ældreområdet m.m.
  • Høringspart i forhold til for eksempel budget, trafik, hjemmehjælp og plejehjemsbyggeri.
  • Har indflydelse på udformningen af kommunens ældrepolitik.
  • Kan på eget initiativ rejse og drøfte spørgsmål, som det mener, er af betydning for ældre- og handicapområdet
  • Kan videregive idéer og forslag til kommunens politikere.

Seniorrådet er også dit råd

  • Medvirker aktivt i udformning af kommunens ældrepolitik
  • Rådgiver og styrker politikernes beslutningsgrundlag
  • Deltager i høringer og dialogmøder
  • Kommer med ideer til politikere og forvaltning
  • Formidler viden til politikere og forvaltning om ældres vilkår i kommunen

Seniorrådet – et godt råd for dig i din kommune

Medlemmer af Seniorrådet vælges for en fire-årig periode, men forskudt, så der afholdes valg hvert andet år.

I 2017 afholdes valg til perioden 1. januar 2018 – 31. december 2021.

Seniorrådet består af syv medlemmer og i år er fire medlemmer på valg.

Betingelserne for at stille op som kandidat er, at du skal være fyldt 60 år når valget afholdes og at du skal bo i Ærø Kommune. 

Har du et spørgsmål om forholdene for ældre i din kommune, eller vil du høre, hvordan man stiller op til Seniorrådet, så er du er velkommen til at kontakte dit Seniorråd.