Kommunens kvalitetsstandarder beskriver det serviceniveau, som kommunalbestyrelsen har vedtaget for kommunen og dermed den service, du som borger er berettiget til.

Kvalitetsstandarder er et vigtigt redskab til at sikre borgeren gennemsigtighed og et ensartet serviceniveau på Ældre- og Sundhedsområdet.

Én gang om året reviderer Ærø Kommune kvalitetsstandarderne for Ældre- og Sundhedsområdet.
De nyeste kan læses her:

.