EAN-numre


Regninger til det offentlige skal fremsendes elektronisk. Dette kan gøres via www.virk.dk, hvilket er gratis.


Ærø Kommunes direktion besluttede på sit møde den 17. juni 2011, at kommunen ikke – som følge af den eksisterende gratisordning på virk.dk - kan acceptere gebyr for elektronisk fremsendelse af regninger/fakturaer.


Gebyr kan kun pålægges i følgende tilfælde:


1.    hvis leverandøren udtrykkeligt har forbeholdt sig ret hertil i den indgåede aftale/kontrakt eller

2.    hvis leverandøren og kommunen på anden måde udtrykkeligt har aftalt dette.


Ønsker du ikke at benytte virk.dk, kan vi henvise til følgende "Læs-ind"/indscanningsbureauer:


Data Scanning A/S

"Læs Ind"-service

7997 Fakturascanning

Tlf. 4655 0070


JWN data A/S

"Læs Ind"-service

Postboks 601

0900 København C

Tlf. 4491 1366


FakturaService. dk A/S

Danmarksvej 26

"Læs ind"

8660 Skanderborg

Tlf. 7023 5668


Når du indberetter på virk.dk eller sender regninger til et indscanningsbureau, skal du angive et EAN-nummer på modtageren af regningen.

Regningen skal indeholde leverandørens CVR/SE-nummer.


Det skal fremgå af regningen, om den er med eller uden moms.


EAN-numrene for Ærø Kommunes institutioner og afdelinger fremgår af nedenstående dokument, der åbnes op som en pdf.fil.


EAN-lokationsnumre for Ærø Kommune