Daginstitutioner

I kommunen er der flere offentlige daginstitutioner og én privat. Se en beskrivelse af institutionerne ved at klikke på en af institutionerne nedenfor. Ved de fleste af institutionerne kan ses en folder og/eller virksomhedsplan.


Mopælappen - børnehave og vuggestue
Toftebo Fritidshjem
Kernehuset - Ærøskøbing Børnehave
Pippihuset
Ærø kommunale dagpleje
Privat dagpleje


OBS! Fælles for børn i fritidsordning i Ærø Kommune:      

Der er mulighed for morgenpasning i børnehaverne.

I skolernes ferie er der, mod fuldtidsbetaling, mulighed for heldagspasning.

For familier med 3 børn eller flere i kommunal og privat pasning/institution er 3. barn og derover gratis. (billigste barn/børn)

Familier med billigste barn/børn i privat pasning/institution samt friskole (gælder ikke skolepenge kun SFO), vil ved forevisning af kvitterede regninger, få refusion kvartalsvis bagud.

Familier med billigste barn/børn i kommunal pasning vil automatisk blive modregnet i forældrebetalingen.

Børn i fritidsordning som går i 3. klasse er gratis.

Henvendelse skal ske til Borgerserivce.

BORGERSERVICE